Job type: Stała

Loading ...

Job content

A

ccount Manager (Radom)

W

róć do ofert pracy >

S

półka TIME S.A. wchodząca w skład Grupy ZPR MEDIA, poszukuje kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. Sprzedaży Reklamy

M

iejsce pracy: Radom

JEŻELI:
 • asz doświadczenie w sprzedaży B2B- preferowane doświadczenie w sprzedaży mediów.
 • otrafisz prowadzić rozmowy handlowe
 • esteś nastawiona/y na klienta oraz na współpracę w zespole
 • nasz rynek lokalny
 • wobodnie posługujesz się pakietem Ms Office

Dołącz do naszego Biura Reklamy!


CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAŁ:
 • ktywnym pozyskiwaniem klientów
 • rzygotowaniem i prezentacją ofert handlowych
 • egocjacją cen i warunków
 • ealizacją postawionych celów sprzedażowych
 • udowaniem długotrwałych relacji z klientami
PROPONUJEMY TOBIE:
 • ożliwość zdobycia doświadczenia w jednej z najbardziej uznanych grup mediowych w Polsce
 • dział w ciekawych projektach mediowych
 • rzyjazną atmosferę pracy
 • mowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem oraz system motywacyjny
 • użą niezależność i swobodę w realizowaniu zadań, możliwość wdrażania własnych pomysłów
 • ożliwość poznania innych mediów z grupy oraz praca przy projektach crossmediowych

Czekamy na Twój CV!
D


ane kontaktowe I

mię *
N
azwisko *
E
mail *
T
elefon prywatny *
T
elefon domowy
O
czekiwane wynagrodzenie netto (na rękę) *
C
zy spełniasz "warunki konieczne" opisane w ogłoszeniu? C
zy jesteś pracownikiem GrupaZPR Media? L
okalizacja *
R
adom mazowieckie Z

ałącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *
Z

ałącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)
I

nformacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

A
dministrator danych T
IME S.Az siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa C

ele przetwarzania c
elem przetwarzania Pani/Pana danych jest:
-
 • rzeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,

 • -
 • rzeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych. P

 • odstawy prawne przetwarzania P
  odstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - przepis prawa - w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy,
  - zgoda - w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy. O

  dbiorcy danych -
 • eżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na udostępnienie danych osobowych innym podmiotom z Grupy ZPR, T
 • IME S.Audostępni Pani/Pana dane dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
  - Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. P

  rawa związane z przetwarzaniem danych -
 • rawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

 • -
 • rawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • -
 • nne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych S

 • zczegółowe informacje h
  ttp://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-rekrutacyjna K

  lauzula zgody - proces rekrutacji pracowników

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę TIME S.Az Grupy ZPR podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w procesie rekrutacyjnym.
  Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody.
  t

  ak nie
  U

  waga:powyższa klauzula zgody nie jest obligatoryjna, jeśli zakres przetwarzanych danych osobowych dla celów rekrutacyjnych nie wykracza poza dane, o których mowa w projektowanym art. 221 Kodeksu pracy. W takim przypadku wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych może być przepis prawa.
  K

  lauzula zgody - przyszły proces rekrutacji pracowników

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę TIME S.Az Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółkę z Grupy ZPR.
  t

  ak nie
  M

  oże Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  K

  lauzula zgody - udostępnianie danych osobowych w celach rekrutacyjnych spółkom z Grupy ZPR

  Wyrażam zgodę na udostępnienie przez spółkę TIME S.Az Grupy ZPR moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy Grupy ZPR dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.
  t

  ak nie
  M

  ożesz wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres e-mail: rekrutacja@grupazpr.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  *
  • pole obowiązkowe W
  Loading ...
  Loading ...

  Click to apply for free candidate

  Apply

  Loading ...
  Loading ...

  SIMILAR JOBS

  Loading ...
  Loading ...