Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Administrowanie podległymi nieruchomościami spółdzielni.Prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości. Nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomości. Monitorowanie stanu technicznego obiektów i zgłaszanie awarii. Zlecanie, udział i nadzór nad realizacją prac remontowych konserwacyjnychoraz technicznej obsłudze w budynkach, nadzór nad wykonawcami i kontrola wykonania. Udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości. Kontakt z lokatorami. Kontakty z firmami zewnętrznymi zapewniającymi serwisy dla obiektów. Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów. przejmowanie i przekazywanie nieruchomości. Prowadzenie ewidencji nieruchomości i sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonanych zadań. Nadzór nad przepływem dokumentów finansowych.

Godziny pracy 7-15
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...