Loading ...

Job content

Lokalizacja: Wrocław
Termin składania aplikacji: 04.11.2023

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem Badawczym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Koncentruje się na rozwoju nowych technologii, poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. Dysponując wysokiej klasy specjalistami i najnowocześniejszą infrastrukturą zapewniamy możliwość prowadzenia najbardziej zaawansowanych badań naukowych. Nasz Instytut składa się z trzech centrów badawczych – Centrum Nauk o Życiu & Biotechnologii, Centrum Inżynierii Materiałowej oraz Centrum Diagnostyki Populacyjnej, mających dostęp do specjalistycznych laboratoriów – połączenie pozwalające w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

Obecnie poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

ANALITYK HR

Miejsce pracy: Wrocław

Nr. Ref. AHR/2023/01

Główne zadania i obowiązki:

 • Uczestniczenie w procesie przygotowania rocznego budżetu Instytutu w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych;
 • Monitorowanie wykorzystania budżetów i stanu realizacji porozumień płacowych i innych regulacji dotyczących wynagrodzeń;
 • Analiza, przetwarzanie i ocena danych personalnych z całego obszaru HR (wskaźniki strategii personalnej, kadry i płace, rekrutacja, zatrudnienie, czas pracy, koszty personalne i rzeczowe itp.);
 • Przygotowywanie zestawień i raportów z obszaru personalnego, analizowanie odchyleń od planu i przeprowadzanie analizy rozbieżności;
 • Koordynowanie procesu przyznawania świadczeń z funduszu premii, nagród i innych regulacji wewnętrznych;
 • Współpraca z działami HR i biznesem w celu zapewnienia kompletności danych, optymalizacji i kontroli wyników;
 • Aktywne uczestniczenie w procesie optymalizacji narzędzi oraz rozwiązań w obszarze HR;
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów dla różnych grup odbiorców;
 • Współpraca z zespołem płacowym, HR Biznes Partnerami i osobami decyzyjnymi w Pionie HR.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowana ekonomia, ZZL);
 • Doświadczenie w zakresie HR/analiz/budżetowania;
 • Przekrojowa znajomość procesów w ramach obszarów HR (rekrutacja, zatrudnienie, wynagrodzenia, rozwój, oceny roczne, koszty rzeczowe itp.).
 • Znajomość prawa pracy oraz przepisów, które mają wpływ na wynagrodzenia i plany świadczeń;
 • Wysokie kompetencje analityczne oraz umiejętność wyciągania wniosków z dużej ilości danych;
 • Dokładność oraz samodzielność w działaniu;
 • Łatwość komunikacji i umiejętność działania pod presją czasu;
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel.

Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełen etat na czas określony na stanowisku starszego specjalisty lub eksperta;
 • Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej;
 • Dofinansowanie do karty sportowej;
 • Możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie;
 • Dofinansowania w ramach ZFŚS (do wypoczynku oraz świąt Bożego Narodzenia);
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego;
 • Bezpłatne miejsce parkingowe;
 • Program rekomendacji pracowniczych;
 • Możliwość nauki języka w ramach wewnętrznego projektu Laboratorium Języka Angielskiego.

Zapraszamy do przesyłania aplikacji za pomocą formularza rekrutacyjnego:


Termin przesyłania aplikacji: 04.11.2023 r.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...