Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Diagnoza stanu technicznego podzespołów oraz elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizowaniem, a następie usuwaniem uszkodzeń w tej instalacji oraz jej montażem i demontażem
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...