Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

zabezpieczenie w energię elektryczną, eksploatacja, konserwacja i naprawa wszelkich urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w układ procesu oczyszczania ścieków, wydobywania, uzdatniania i dostarczania wody, eksploatacja stacji elektrycznych, kotłowni i elektrociepłowni, stacji oczyszczalni ścieków, zbiorników przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Bytomia, prowadzenie gospodarki urządzeń i maszyn elektroenergetycznych w zakresie elektrycznym, eksploatacja urządzeń oświetlenia elektrycznego, urządzeń telekomunikacyjnych i instalacji słaboprądowych, usuwanie zdarzeń awaryjnych, usuwabie drobnych usterek na terenie obsługiwanych obiektów
Loading ...
Loading ...

Deadline: 19-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...