Franczyzobiorca

Żabka Polska

View: 50

Update day: 25-05-2023

Location: Pruszków Mazowieckie

Category: Other

Industry:

Job type: Other

Loading ...

Job content

GOTOWY SKLEP ŻABKA DO POPROWADZENIA

PRUSZKÓW, ŻYRARDÓW

Korzystając ze sprawdzonego modelu i znanej marki, poprowadź jako niezależny przedsiębiorca własny sklep ŻABKA. Nowoczesny system franczyzowy zapewnia pewność w prowadzeniu biznesu. Dodatkowo możesz skorzystać z ulg dla nowych przedsiębiorców.

CZEKA NA CIEBIE:

· W pełni zaopatrzony i wyposażony sklep

· Darmowe dostawy towarów

· Pokrycie kosztów najmu, energii, systemu alarmowego

· Wsparcie marketingowe

· OpiekaPartnera Sprzedażowego

· Bezpłatne szkolenia

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

· Gotowości do prowadzenia działalności gospodarczej

· Zaangażowania, przedsiębiorczości

· Stosowania się do standardów sieci

· Pozytywnego nastawienia do klienta

· Otwartości na nowe wyzwania

Zadzwoń i umów się na spotkanie…604850423…..

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: zabka.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy o współpracę franczyzową.

https://media.zabka.pl/uploads/media/5bc36d6df1336/franczyza-informacja-o-przetwarzaniu-danych.pdf

Loading ...
Loading ...

Deadline: 24-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...