Job type: Stała

Loading ...

Job content

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Siedziba firmy: okolice Ozimka

  • Prowadzenie pełnej księgowości spółki produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i oraz przepisami prawa podatkowego
  • Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym, w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy, operacje w walutach obcych, transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • Nadzór nad środkami trwałymi, prowadzenie rejestrów środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji
  • Monitorowanie oraz rozliczanie kont rozrachunkowych (m.in. klienci, dostawcy)
  • Uzgadnianie sald na kontach księgowych
  • Przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz kontakt z US, ZUS i GUS
  • Sporządzanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu oraz bilansów, RZiS
  • Sporządzanie rozliczeń dotyczących różnic kursowych
  • Opracowywanie i nadzorowanie przestrzegania instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji
  • Nadzór nad prawidłowym i terminowym rozliczeniem podatkowym VAT, CIT
  • Weryfikacja poprawności i klasyfikacji kosztów i przychodów oraz weryfikacja aktywów i pasywów
  • Analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności
  • Ścisła współpraca z działem finansowym Spółki Matki w Niemczech
WYMAGANIA:
  • Wykształcenie wyższe z obszaru ekonomii, finansów lub pokrewne
  • Doświadczenie w prowadzeniu księgowości oraz controllingu w firmie produkcyjnej
  • Znajomość programów księgowych oraz pakietu MS Office
  • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym
  • Samodzielność, skrupulatność, dociekliwość i zaangażowanie

Mile widziane:

  • Znajomość systemu ERP (Navision/ Business Central)
FIRMA OFERUJE:
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Premia roczna za osiągnięte wyznaczone cele
  • Dofinansowanie szkoleń i kursów
  • Szkolenie wprowadzające w siedzibie spółki w Niemczech
  • Możliwość rozwoju zawodowego w firmie o międzynarodowym zasięgu
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...