inspektor

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 137

Update day: 30-10-2023

Location: Zielona Góra Lubuskie

Category: Agriculture / Forestry / Fishery

Industry:

Salary: 4 098 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Inspektor
w Wydziale Kontroli
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #rolnictwo #rynki rolne
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Bohaterów Weterplatte 11, 65-034 Zielona Góra
Ważne do
28 listopada
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4098,46 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
kontroluje artykuły rolno-spożywcze pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom i deklaracji producenta,
ocenia jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy w celu potwierdzenia deklarowanej jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego,
kontroluje jakość handlową artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy w celu wyeliminowania z obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających obowiązującym przepisom prawa i deklaracji producenta,
wykonuje zadania określone w przepisach odrębnych: wyrobie i rozlewie win, organizacji rynków rolnych, o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, rolnictwie ekologicznym, rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolno-spożywczych oraz produktach tradycyjnych, o używaniu języka polskiego, o paszach, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, o miarach, o towarach paczkowanych w celu wyeliminowania z runku produktów zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości handlowej,
uczestniczy w przygotowaniu materiałów z przeprowadzonych kontroli do postępowania pokontrolnego i administracyjnego.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
prawo jazdy kat. B,
zdolność analitycznego myślenia,
samodzielność,
komunikatywność,
umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań kontrolnych,
obsługa programów komputerowych (znajomość pakietu MS Office – MS Word, MS Excel, MS Outlook),
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: średnie o profilu rolniczym, wyższe,
Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy praca w sektorze rolno-spożywczym
znajomość języka obcego – urzędowego UE – poziom A1 / B1,
Co oferujemy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych.
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego,
Aplikuj

do 28 listopada 2022

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze,
ul. Bohaterów Westerplatte 11,
65-034 Zielona Góra

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
683253062
lub mailowego na adres: wizielonagora@ijhars.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 28.11.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 14-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...