inspektor

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

View: 146

Update day: 12-02-2024

Location: Wałbrzych Dolnośląskie

Category: Environment / Waste Services

Industry:

Job type: Umowa na czas określony

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Inspektor
Do spraw: kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury w Wałbrzychu
#administracja publiczna #działalność inspekcyjna #środowisko
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Umowa na czas
określony (np. projektu)
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Mickiewicza 16 Wałbrzych
Ważne do
13 stycznia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
przygotowuje projekty dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i pod nadzorem wykonuje kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
sporządza projekty nieskomplikowanych dokumentów pokontrolnych celem zobowiązania do usunięcia stwierdzonych naruszeń oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji do zaakceptowania przez przełożonego
ewidencjonuje wyniki kontroli oraz wydane dokumenty w prowadzonych rejestrach i bazach danych w celu raportowania w sprawie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez kontrolowane podmioty oraz sporządzenia sprawozdań z wykonywanych zadań
współuczestniczy w rozpoznawaniu wniosków o interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływających do komórki inspekcji w celu ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
Posiadanie prawa jazdy kat. B
Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia medycznego
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

List motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
CV zawierające dane, o których mowa w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy oraz pozostałe informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopia prawa jazdy kat. B
Aplikuj

do 13 stycznia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112101"

na adres:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Delegatura w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 16
58-300 Wałbrzych
Dokumenty można składać również przez ePUAP

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 842-33-22
lub mailowego na adres: walbrzych@wroclaw.pios.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 13.01.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 28-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...