Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w BędziniePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt42-500 Będzin ul. Gzichowska 27Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • wykonuje czynności związane z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz ochroną zwierząt;
 • przeprowadza dochodzenia epizootyczne;
 • przeprowadza kontrole w nadzorowanych podmiotach oraz siedzibach stad utrzymujących zwierzęta;
 • prowadzi rejestry i inną dokumentację, sporządza sprawozdawczość;
 • przygotowuje decyzje administracyjne;
 • wystawia świadectwa zdrowia dla zwierzat i zaświadczenia;
 • pobiera próby do badań urzędowych;
 • obsługuje systemy informatyczne TRACES i Vetlink;
 • współpracuje z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Warunki pracy
 • praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie oraz na obszarze powiatu będzińskiego, m. Sosnowiec oraz m. Dąbrowa Górnicza w godzinach od 7:30 do 15:30;
 • możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w systuacjach kryzysowych, wymagających działań IW;
 • wyjazdy służbowe na na narady, konferencje i szkolenia;
 • używanie samochodów służbowych do wykonywania czynności kontrolnych w terenie;
 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych;
 • budynek parterowy, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - schody prowadzące do budynku, wąskie przejścia, brak podjazdów i odpowiednio dostosowanych toalet;
 • kontakt z żywnością pochodzenia zwierzęcego, materiałem biologicznym oraz ze zwierzętami.
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów z własnoręcznym podpisem pod CV, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami, oraz te otrzymane lub uzupełniane po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu naboru. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Osoby pragnące odebrać swoje oferty, prosi się o zgłaszanie tego faktu przed upływem wymienionego czasu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 267 44 18Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B oraz umiejętność prowadzenia samochodu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • znajomość polskich i unijnych przepisów prawa weterynaryjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-25Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Będzinieul. Gzichowska 2742-500 Będzin
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...