Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w TczewiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 29Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt,
 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby,
 • organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją w tym pobieraniem próbek do badań,
 • realizowanie zadań z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,
 • wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym, na rynku Unii Europejskiej i rynki Państw Trzecich,
 • obsługiwanie systemów Vetlink, TRACES itp.,
 • prowadzenie kontroli bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie,
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez PLW w zakresie zadań zespołu,
 • pprowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 • przygotowywanie decyzji oraz postępowań administracyjnych.
Warunki pracyPraca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: bez podjazdu dla wózków inwalidzkich; brak windy; wąskie schody i korytarze; toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.Od frontu budynku dostępne są oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny, niezbędny do pracy, sprzęt biurowy.Praca od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 -15.30; wyjścia i wyjazdy służbowe samochodem służbowym; udział w szkoleniach i konferencjach.Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz przepisów z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz postępowania administracyjnego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • Udokumentowane szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-29Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie - sekretariatul. 30 Stycznia 2983-110 Tczew
Loading ...
Loading ...

Deadline: 24-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...