Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Szczecin
Orląt Lwowskich8

Ważne do

13sierpnia
2021 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

  kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handel obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych ( TRACES, IRZ, Vetlink);

  kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta i innych miejscach przebywania zwierząt w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;

  sprawowanie nadzoru nad schroniskami dla zwierząt;

  kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą;

  przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;

  nadzór nad podmiotami zajmującymi się organizowaniem targów, pokazów lub konkursów zwierząt;
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii

  posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office;

  znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej i prawa administracyjnego;

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)

  umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji;

  komunikatywność, dyspozycyjność;

  umiejętność działania w sytuacjach stresowych;

  umiejętność obsługi urządzeń biurowych i znajomość obsługi oprogramowania komputerowego stosowanego w Inspektoracie;

  prawo jazdy kat. B
Co oferujemy

  Miejsce parkingowe na terenie urzędu

  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

  Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

  Kopie dokumentów potwierdzajacych ukończone kursy, szkolenia, kopie świadectw pracy;

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Aplikuj

do 13 sierpnia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Orląt Lwowskich 8
71-340 Szczecin

  Dokumenty należy złożyć do: 13.08.2021

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Deadline: 27-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...