Salary: 3 000 zł - 3 400 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Liczba stanowisk

1

Wymiar etatu

1

Status

nabór w toku

Miejsce pracy

Kielce
al. IX Wieków Kielc3

Ważne do

27września
2021 r.

Wynagrodzenie
zasadniczne

od 3000,00 zł
do 3400,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

  prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania rozstrzygnięć załatwionych spraw

  przeprowadza kontrole w nadzorowanych przez Wojewodę podmiotach

  przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi/wnioski/zapytania związane z działalnością instytucji rynku pracy oraz udziela informacji i wyjaśnień z zakresu polityki rynku pracy

  przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi na decyzje II instancji
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ(wymagania niezbędne)

  Wykształcenie: wyższe

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w administracji publicznej

  Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy

  Znajomość ustawy: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego

  Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

  Komunikatywność

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE(wymagania dodatkowe)

  Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja

  Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w instytucjach rynku pracy
Co oferujemy

  Indywidualny rozkład czasu pracy

  Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

  Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

  Dopłata do biletów na imprezy kulturalne

  Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu

  Miejsce parkingowe na terenie urzędu

  Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

  Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

  List motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj

do 27 września 2021

W formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84664"
na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

  Dokumenty należy złożyć do: 27.09.2021

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...