Job type: Full-time

Loading ...

Job content

UWAGA

W związku z zagrożeniem COVID-19 audytorom może być mierzona

temperatura przed przystąpieniem do zlecenia. Osoby z gorączką lub innymi

objawami choroby nie zostaną dopuszczone do zlecenia. Zlecenie będzie odbywało

się w jednorazowych rękawiczkach.

Podczas wykonywania zlecenia obowiązuje całkowity nakaz zasłaniania ust i nosa. Osoby niestosujące się do wymogów mogą zostać usunięte ze zlecenia.

Prosimy o zabranie ze sobą maseczek (decyzją rządu wprowadzony zostaje obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki )oraz jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz dezynfekcję rąk.

Zakres Zadań

Praca polega na liczeniu asortymentu w sklepie przy pomocy skanera. W zależności od sklepu, towar może być różnej wielkości i ustawiony na różnych wysokościach. Czasami konieczne może być skorzystanie z niskich stołków i drabinek. Praca jest głównie stojąca, choć może być wymagane schylanie się po nisko ułożone przedmioty. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o przeliczenie towaru w lodówkach lub prace w chłodniach.

Nigdy nie miałeś w ręku skanera? Nie jest to problem – wszystkie nowe osoby na pierwszym zleceniu mają krótkie szkolenie z obsługi skanera.

Jesteś tu pierwszy raz?
  • Zarejestruj się i zaloguj na swoje konto.
  • Zapisz się na zlecenie (lista podstawowa lub rezerwowa).
  • Wykonaj wszystkie szkolenia i testy online.
  • Podpisz umowę online.
Czas Trwania

sklep 3-10h, magazyn 4-12h w zależności od szybkości pracy zespołu i liczby audytorów. O zakończeniu inwentaryzacji decyduje kierownik inwentaryzacji. Nie ma możliwości wcześniejszego zakończenia pracy.

Wynagrodzenia wypłacane są po zliczeniu wszystkich godzin z miesiąca i wypłacane 15-go kolejnego miesiąca.

Dodatkowe Informacje

Pamiętaj, aby zabrać odpowiedni strój (pełne buty zakrywające całą stopę i długie spodnie), dowód osobisty, długopis oraz wydrukowany identyfikator.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...