Loading ...

Job content

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwanależy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie, o tradycjach sięgających 1926 roku. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, takimi jak: General Electric, Airbus czy Pratt & Whitney, oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych i kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.
W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy najlepszej osoby na stanowisko:

Inżynier - Konstruktor stanowisk testowych silnika

Miejsce pracy: Warszawa

Obecnie poszukujemy najlepszego kandydata lub kandydatki do pracy w Engineering Design Center. EDC to wspólne przedsięwzięcie General Electric i Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Jako jedno z największych centrów inżynieryjno-projektowych w Europie, dostarczamy nowoczesne rozwiązania dla współczesnego przemysłu lotniczego. Łączymy potencjał technologiczny naszej organizacji z najnowszymi technikami cyfrowymi.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz General Electric w Warszawie poszukują osoby na stanowiskoInżyniera Konstruktora stanowisk testowych silnika (Design Engineer) w dziale Zaawansowanej Inżynierii Lotniczej, do zaprojektowania komponentów i systemów stanowiska testowego w programie rozwojowym nowego silnika lotniczego.

Praca polega na poprowadzeniu procesu projektowego dla wybranych komponentów i systemów stanowiska testowego. Obejmuje to koordynację prac analitycznych i projektowych, zarządzanie ryzykiem technicznym, proponowanie kreatywnych rozwiązań konstrukcyjnych dla spełnienia wymagań technicznych, dokumentacji technicznej, przeprowadzaniem przeglądów projektowych. Dostaniesz odpowiedzialność za wybrane komponenty i planowanie prac rozwojowych we współpracy z kierownikiem projektu. Jest to szczególna okazja do pracy nad nowymi, zaawansowanymi technicznie rozwiązaniami w branży lotniczej. Międzynarodowy charakter projektów wiąże się ze ścisłą współpracą z oddziałami na całym świecie i możliwością podróży zagranicznych. Głównym językiem współpracy jest angielski.

Zapraszamy do naszej drużyny.

Twoje zadania:

 • Projektowanie nowych komponentów i systemów, umożliwiających wykonanie testów modułowych i silnikowych dla nowego programu rozwojowego (tzw. „Test Enabling Hardware”)
 • Spełnianie wymagań technicznych i programowych, według uzgodnionego harmonogramu projektu
 • Prezentowanie swojej pracy na przeglądach technicznych i programowych
 • Tworzeniem dokumentacji technicznej, dla wykazania spełnienia listy wymagań danego komponentu zgodnie z inżynierskimi i wewnętrznymi standardami
 • Proaktywne szukanie rozwiązań problemów technicznych i projektowych
 • Redukcja ryzyka technicznego w otoczeniu ograniczonych lub zmiennych informacji
 • Monitorowanie i raportowanie statusu zadań, osiągnięć i napotkanych problemów
 • Koordynacja działań analityków i specjalistów w kontekście prac nad swoimi komponentami

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Bardzo dobry poziom języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalający na swobodną komunikację w międzynarodowym zespole
 • Doświadczenie w projektowaniu komponentów mechanicznych
 • Ogólna, przekrojowa wiedza inżynierska (wytrzymałość, mechanika, termika, zmęczenie, parametry materiałowe, etc.)
 • Wiedza z zakresu projektowania i konstrukcji maszyn
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość narzędzi projektowych i analitycznych
 • Dobre umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne, tworzenia raportów

Mile widziane:

 • Znajomość procesu projektowania, testowania i wdrażania nowych komponentów
 • Znajomość pracy w zespole projektowym,

PRACUJĄC Z NAMI

OTRZYMUJESZ

 • Prywatna opieka medyczna
 • Dodatek do wynagrodzenia na czas choroby
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie III filaru emerytalnego i PPK
 • Dofinansowanie do wypoczynku
 • Ośrodek wczasowy Lotnia
 • Dofinansowanie do świąt
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Pożyczki mieszkaniowe i zapomogi
 • Akcje wolontaryjne
 • Działania w zakresie integracji i różnorodności
 • Parking na terenie Instytutu
 • Możliwość ładowania samochodów elektrycznych i pojazdów małej elektromobilności
 • Restauracje dostępne na terenie Instytutu
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Elastyczne godziny rozpoczęcia pracy
 • Możliwość pracy hybrydowej
 • Program poleceń
 • Nagroda za staż pracy
 • Możliwość współpracy międzynarodowej
 • Dofinansowanie nauki języka obcego
 • Biblioteczka firmowa
 • Dofinansowanie szkoleń, studiów, konferencji
 • Możliwość rozwoju naukowego
 • Zajęcia sportowo-rekreacyjne i promowanie zdrowego stylu życia
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych
 • Rowerownia z pełnym wyposażeniem

Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 221 § 1, 2, 4 i 5 - 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl

Loading ...
Loading ...

Deadline: 18-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...