Kierowca

PKS DĘBICA

View: 102

Update day: 06-06-2023

Location: Dębica Podkarpackie

Category: Transport / Logistics / Warehouse

Industry:

Loading ...

Job content

Wymagania :

 • aktualne prawo jazdy kat. D

Diagnosta

Wymagania niezbędne:

 • uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku diagnosty,

 • wykształcenie średnie techniczne o specjalności samochodowej,


Ogólny zakres wykonywanych zadań:

 • wykonywanie przeglądów technicznych pojazdów


Wymagania dodatkowe:

 • sumienność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań,

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • doświadczenie pracy na stanowisku diagnosty,


Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r.Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn.zm).


Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie w siedzibie Spółki:

PKS w Dębicy S.A. 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 133.

telefon do kontaktu:533 362 300.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...