Position: Associate

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Obowiązki
 • analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej
 • opracowywanie harmonogramów robót, harmonogramów dostaw i harmonogramów rzeczowo-finansowych
 • kierowanie, koordynowanie i nadzór prac na budowie w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, budżet, harmonogramy i przepisy prawa
 • nadzór i kontrola nad jakością i terminowością wykonywanych robót budowlanych
 • nadzór i kontrola nad ilością i jakością zamawianych oraz dostarczanych materiałów
 • zarządzanie pracą brygad roboczych oraz firm podwykonawczych na budowie
 • planowanie dostaw, zamawianie oraz kontrola sprzętu i materiałów dostarczanych na plac budowy
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska i prowadzeniem prac zgodnie z zasadami BHP
 • ścisła współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami, dostawcami oraz działami wsparcia w firmie
 • bieżące dokumentowanie postępu robót, prowadzenie dziennika budowy, dokumentowanie roszczeń oraz zgłaszanie możliwości wykonania robót zamiennych i dodatkowych
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych na budowie
 • uczestniczenie w odbiorach, monitorowanie kosztów i dokonywanie rozliczeń końcowych realizowanych prac własnych i podwykonawczych,
 • przygotowywanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
 • przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robót, nadzór nad właściwym przebiegiem sprzedaży robót do Zamawiającego
 • bieżące raportowanie finansowe i rzeczowe w trakcie prowadzonych realizacji
Wymagania
 • wykształcenie wyższe kierunkowe – budowlane,
 • kierownik budowy: uprawnienia do kierowania robotami mostowymi bez ograniczeń, z co najmniej 5 – letnim doświadczeniem (od uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, przy zadaniach obejmujących budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich,
 • kierownik robót mostowych: uprawnienia do kierowania robotami mostowymi bez ograniczeń, z co najmniej 3 – letnim doświadczeniem (od uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, przy zadaniach obejmujących budowę, przebudowę lub remont obiektów inżynierskich,
 • umiejętności pracy w zespole w zróżnicowanym środowisku, zmiennych warunkach i pod presją czasu,
 • umiejętności planowania i efektywnego zarządzania, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji oraz analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • zaangażowanie, rzetelność, komunikatywność, uczciwość,
 • zorientowanie na cel, odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu decyzji,
 • dobra znajomość pakietu Office, AutoCAD. Mile widziana znajomość MS Project,
 • gotowość do pracy w delegacji,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy
 • zatrudnienie kontraktowe w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjną i odpowiedzialną pracę przy realizacji ciekawych i różnorodnych kontraktów
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (premia od wypracowanego zysku z kontraktu)
 • niezbędne narzędzia pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • benefity pracownicze (m.in. ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport Plus)
Dodatkowe Informacje

Firma poszukuje kierownika kontraktowego na następujący temat: „Rozbudowa mostu przez rzekę Gwda w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Piła”.

Termin realizacji budowy: od 17.09.2021 r.(21 dni od przekazania placu budowy) do ok . 17.05.2023 r.(22 miesiące od podpisania umowy)

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...