Loading ...

Job content

Główne zadania

 • Wyznaczanie standardów dokumentacji produktowej, określanie wymagań dla dokumentów umożliwiających sprzedaż produktów Mercator Medical na wszystkich rynkach dystrybucyjnych, zgodnie o obowiązującym prawem, normami i wymogami specjalnymi obowiązującymi w poszczególnych krajach
 • Zapewnienie zgodności regulacyjnej w odniesieniu do wyrobów będących w ofercie
 • Nadzór nad prawidłową rejestracją i zgłaszaniem wyrobów będących w ofercie do odpowiednich instytucji zarówno w Polsce i na rynkach międzynarodowych
 • Wsparcie merytoryczne w pracach projektowych związanych ze zmianą portfolio produktów
 • Uczestnictwo w realizacji powierzonych projektów zewnętrznych, kontakty z urzędami i jednostkami nadzorującymi wyroby medyczne oraz środki ochrony indywidualnej
 • Koordynacja pracy podległych pracowników
 • Współpraca i kontakt z zagranicznymi dostawcami (głównie z Azji)
 • Udział w audytach wewnętrznych oraz zewnętrznych

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe o profilu technicznym, preferowane kierunki: Inżynieria Biomedyczna, Technologia Chemiczna, Farmacja lub pokrewne
 • 3 lata doświadczenia w tworzeniu dokumentacji technicznej dla wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej przy współpracy z urzędami nadzorującymi także na rynkach międzynarodowych
 • Znajomość procesu oceny zgodności wyrobów medycznych
 • Doświadczenie w przeprowadzeniu certyfikacji produktów oraz w rejestrowaniu wyrobów w Polsce oraz na świecie
 • Znajomość przepisów obowiązujących w branży wyrobów medycznych oraz specyficznych wymagań w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej i/lub kontaktu z żywnością
 • Doświadczenie w pracy z regulacjami prawnymi oraz umiejętność interpretowania norm prawnych, a także umiejętne wykorzystanie ich w codziennej pracy
 • Doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanym portfolio produktów, a także bazą dokumentacji technicznej
 • Znajomość wymagań systemów zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem ISO 13485
 • Doświadczenie w kontaktach z dostawcami azjatyckimi – dodatkowy atut
 • Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1
Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...