Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

  • Koordynacja, kierowanie i nadzorowanie pracy Działu.
  • Nadzorowanie i kontrola nad pracą podległych pracowników w szczególności w zakresie pracy zgodnym z przepisami bhp i ppoż.
  • Planowanie harmonogramu prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.
  • Przygotowywanie dokumentacji realizowanych zadań inwestycyjnych.
  • Inicjowanie i opracowywanie projektów procedur, instrukcji i zaleceń z zakresu spraw techniczno-eksploatacyjnych.
  • Nadzór nad remontami, przebudowami oraz budowami realizowanymi przez podmioty zewnętrzne.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 21-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...