KIEROWNIK

Centralna Baza Ofert Pracy

View: 132

Update day: 01-11-2023

Location: Zielona Góra Lubuskie

Category: Other

Industry:

Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Numer oferty: StPr/22/2080Obowiązki
 • Zabezpieczenie mieszkańcom odpowiednich warunków nauki i wypoczynku.
 • Przygotowanie obiektu do kwaterowania.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Obsługa programu Dziekanat. Wykonywanie zamówień i wnioskowanie o zlecenie dostaw i usług
na potrzeby DODSiOSW
 • Kwaterowanie i wykwaterowanie studentów, prowadzenie właściwych ewidencji,
przekazywanie pokojów mieszkańcom, wystawianie kart mieszkańca, odbiór pokoiod mieszkańców, organizowanie przeprowadzek i bieżące aktualizowanie rejestrumieszkańców.
 • Egzekwowanie opłat za mieszkanie w Domu Studenta oraz kontrola ewidencji wpłat.
 • Organizowanie depozytów dla mieszkańców na okres wakacji.
 • Przygotowanie Domów Studenta dla studentów studiów zaocznych, uczestników
konferencji naukowych, praktyk i innych zorganizowanych grup.
 • Zabezpieczenie sprawności i nadzorowanie funkcjonowania wszystkich urządzeń
i infrastruktury stanowiących wyposażenie Domów Studenta.
 • Zgłaszanie dedykowanym jednostkom Uczelni wszelkich usterek i awarii
występujących w pomieszczeniach Domów Studenta.
 • Opracowywanie i planowanie potrzeb dotyczących wyposażenia pokoi.
 • Uczestnictwo w sporządzaniu projektów planów remontowych Domów Studenta.
 • Współpraca z Działem Finansowym w zakresie uzgodnień finansowych dotyczących
realizowanego zakresu działania.
 • Realizacja działań inicjujących proces windykacji należności z tytułu opłat za pobyt
i eksploatację od mieszkańców Domów Studenta.
 • Egzekwowanie i kontrolowanie przestrzegania Regulaminu Mieszkańca.
 • Gospodarowanie majątkiem Uczelni zlokalizowanym w Domach poprzez m.in.:
 • wnioskowanie o obciążenie mieszkańców równowartością powstałych strat
w przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń w wyposażeniu pokoi,
 • zgłaszanie do likwidacji majątku nie nadającego się do dalszego użytkowania oraz przechowywanie dokumentacji likwidacji tego sprzętu.
 • Kwaterowanie i pobieranie opłat od osób kwaterowanych doraźnie.
WymaganiaWymagania konieczne:Wykształcenie
 • średnie ogólnokształcące
WykształcenieWymagania pożądane:
 • wyższe (w tym licencjat)
Miejsce pracy: LICEALNA 9, 65-001 Zielona Góra, powiat: m. Zielona Góra, woj: lubuskieRodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbnyWymagane dokumenty: cv + list motywacyjny na: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.plz dopiskiem Kierownik DSSposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcyKliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS