Salary: 4 000 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Kierownik Oddziału
w Wydziale Energetycznym - Oddział Świnoujście
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Fińska 5; 72-602 Świnoujście
Ważne do
25 marca
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4000,00 zł brutto
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
kieruje, nadzoruje i sprawuje kontrole nad podległymi pracownikami Oddziału, zabezpiecza właściwe warunki pracy;
sprawuje nadzór nad eksploatacją i stanem technicznym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych UMS celem zapewnienia ich prawidłowej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
planuje i organizuje remonty i konserwacje urządzeń i sieci elektrycznych UMS celem zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji;
przygotowuje i zabezpiecza potrzeby materiałowe na wykonywanie prac systemem własnym, prowadzi racjonalną gospodarkę materiałową;
wnioskuje o wdrożenie nowych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie eksploatacji oznakowania nawigacyjnego w celu zwiększenia niezawodności działania;
uczestniczy w przygotowywaniu założeń projektowych do nowych inwestycji i kapitalnych remontów w branży elektrycznej, przygotowuje uzgodnienia projektów na rzecz podmiotów obcych, a będących w kompetencji UMS;
uczestniczy w odbiorach technicznych i przeglądach okresowych budynków oraz obiektów Urzędu – branża elektryczna – stosownie do wymogów ustaw: Prawo budowlane i Prawo energetyczne;
sprawuje nadzór nad eksploatacją stacji prostownikowej i akumulatorowni celem zapewnienia źródeł zasilania elektrycznego oznakowania nawigacyjnego.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy związane z eksploatacją sieci i urządzeń elektrycznych
aktualne świadectwo kwalifikacyjne – uprawnienia SEP kat. „E” i „D” Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne
znajomość zagadnień dot. eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych
znajomość obsługi sprzętu komputerowego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
doświadczenie związane z kierowaniem zespołem: 1 rok
uprawnienia budowlane w branży elektrycznej
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Co oferujemy
Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 25 marca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 93816"

na adres:
W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV-2 dokumenty należy przesyłać na adres:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
Informacje dot. naboru pod nr tel. 91/44-03-307, 311; dot. wyniku naboru pod nr tel. 91/44-03-411
Dokumenty należy złożyć do: 25.03.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 23-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS