Loading ...

Job content

Miejsce pracy: Płock
Nr ref.: 47/2023/AK

Data zakończenia publikacji:22.10.2023

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w danej branży oraz nadzór nad ich jakością i terminowością zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane oraz zarządzeniami wewnętrznymi obowiązującymi w GK ORLEN oraz przepisami BHP i PPOŻ
 • Opracowywanie protokołów kontroli oraz planów remontowych na podstawie wyników kontroli
 • Dokonywanie wpisów oraz kompleksowe prowadzenie książek obiektów budowlanych kontrolowanych obiektów
 • Współpraca z właścicielami obiektów, inwestorami, służbami technicznymi, projektantami i innymi zespołami podczas wykonywania kontroli oraz w zakresie bieżącego utrzymania obiektów budowlanych i prowadzenia ich dokumentacji
 • Opracowywanie kosztorysów
 • Nadzór i koordynacja robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną
 • Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów, udział w negocjacjach z dostawcami i podwykonawcami
 • Opracowywanie raportów z realizacji projektów.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budowlanym lub pokrewnym
 • 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej umożliwiające samodzielne organizowanie i wykonywanie kontroli okresowych obiektów budowlanych zgodnych z art. 62 ustawy Prawo budowlane
 • Aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
 • Umiejętność kierowania robotami budowlanymi w danej branży
 • Znajomość programów do kosztorysowania (np. Norma Pro)
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat B

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Zróżnicowany zespół pracowników
 • Wymiana wiedzy między specjalistami w grupie
 • Duży potencjał do rozwoju zawodowego
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy
 • Praca w firmie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki

Dodatkowo otrzymasz

 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan
 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej
 • Benefity
 • prywatna opieka
  medyczna
 • dofinansowanie szkoleń
  i kursów
 • ubezpieczenie
  na życie
 • zniżki na firmowe
  produkty i usługi
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia
  socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie
  wypoczynku
 • inicjatywy dobroczynne
 • system premiowy
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...