KIEROWNIK SKLEPÓW BALTONA - LOTNISKO W RADOMIU

baltona

View: 102

Update day: 13-05-2023

Location: Radom Mazowieckie

Category: Consulting / Customer Service

Industry:

Loading ...

Job content

Kierownik Sklepów Baltona - Lotnisko w Radomiu
Miejsce pracy: Radom

Twój zakres obowiązków:

 • Zarządzanie sklepami zgodnie z obowiązującymi standardami i w wsparcie w wypracowaniu nowych.
 • Zarządzanie zespołem, m.in.: rekrutacja, onboarding, motywowanie, zapewnienie rozwoju i organizowanie czasu pracy.
 • Dbanie o realizację wyznaczonych planów i wskaźników sprzedaży poprzez najwyższą jakość obsługi klienta.
 • Dbanie o wizerunek sklepów, sieci oraz profesjonalną obsługę Klienta w zespole.
 • Odpowiedzialność za obieg dokumentów, gospodarkę towarową i merchandising.
 • Szkolenie zespołu managerów pracujących w sklepach.
 • Sporządzanie grafików pracy, zestawień i raportów.
 • Wdrażanie zmian w zespole.

Nasze wymagania:

 • Minimum 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w handlu detalicznym (mile widziane doświadczenie w branży dóbr luksusowych).
 • Zdolności liderskie i głowa pełna pomysłów.
 • Entuzjazm i pozytywna energia, którą zarażasz :)
 • Wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne.
 • Profesjonalizm oraz wysokie standardy we wszystkich działaniach związanych z obsługą Klienta.
 • Zdolności analityczne (praca na wskaźnikach sprzedażowych).
 • Umiejętność podejmowanie właściwych działań maksymalizujących wartość sprzedaży.

To oferujemy:

 • Atrakcyjny system premii kwartalnej i rocznej (MBO).
 • Stabilne zatrudnienie w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Szkolenie wdrożeniowe na Lotnisku Warszawa Chopina (finansujemy dojazdy).
 • Realną możliwość wpływu na rozwój kultowej marki Baltona obecnej na rynku od ponad 75 lat.
 • Finansowany przez pracodawcę abonament medyczny w Medicover z możliwością rozszerzenia o dodatkowe usługi na preferencyjnych warunkach.
 • Atrakcyjny pakiet benefitów (zniżki pracownicze na produkty dostępne w naszych sklepach, dofinansowanie karty multisport, świadczenia świąteczne).

Jesteśmy dumni z tego, że Baltona nieprzerwanie od ponad 75 lat jest obecna na rynku Duty Free. Za nasz największy sukces uznajemy umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków biznesowych poprzez rozwój obecnych i nowych obszarów działalności, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Współpraca z najlepszymi markami, dbałość o jakość i szeroki asortyment produktów gwarantują budowanie zaufania wśród naszych klientów.

Do naszych sklepów z produktami prestiżowych marek w kategoriach m.in P&C i L&T poszukujemy doświadczonego Kierownika Sklepu, który stworzy i poprowadzi swój zespół jak prawdziwy lider.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w związku z prowadzonym procesem rekrutacji


Mając na uwadze obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:


 • Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Baltona, w szczególności*:

 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.,
 • Centrum Obsługi Operacyjnej Sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa, zwaną dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www: https://www.baltona.pl/kontakt, numerem telefonu: +48 22 19 20 00 lub pisząc na adres e-mail: board.office(at)baltona.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy RODO mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 RODO przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (dalej: Inspektor), pisząc na adres e-mail: rodo(at)baltona.pl.

Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


 • Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacji.

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla realizacji procesu rekrutacyjnego; b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w prowadzonym procesie rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych także w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych, będą one usuwane po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w ramach której zostały złożone dokumenty aplikacyjne.


III. Informacja o odbiorcach danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora jakimkolwiek odbiorcom, w tym nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.


 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO;
 • prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne, na podstawie art. 16 RODO;
 • prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych, na podstawie art. 17 RODO. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: rodo(at)baltona.pl;
 • prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa danych bezpośrednio innemu administratorowi), na podstawie art. 20 RODO;
 • prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, na podstawie art. 21 RODO;
 • prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora lub Inspektora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.


 • Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.

 • W zależności, która Spółka z Grupy Baltona prowadzi proces rekrutacji.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 27-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...