Job type: Umowa o pracę stałą, Kontrakt B2B

Loading ...

Job content

Business Bridge Group to profesjonalna agencja rekrutacyjna, którą tworzą doświadczeni i skuteczni ludzie. W praktyce oznacza to, że szukamy i - co ważniejsze - znajdujemy odpowiednich specjalistów i menedżerów dla firm, które działają w Polsce i UE, a wybranym kandydatom oferujemy satysfakcjonującą pracę.

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta – firmy z branży opieki zdrowotnej– osoby do pracy, na stanowisku:

Kierownik Zespołu Koordynatorów z j. niemieckim

Miejsce pracy: Wrocław

Na tym stanowisku zajmiesz się:

 • kompleksowym zarządzaniem Zespołem koordynatorów składającym się od 6 do 15 osób zajmujących się delegowaniem opiekunek na zlecenia do Niemiec
 • tworzeniem i realizacją założonych planów sprzedażowych, jak również dbaniem o jakościowe wyniki pracy koordynatorów
 • rozwiązywaniem bieżących sytuacji w przypadku pojawiających się wyzwań i problemów w pracy zespołu
 • dbaniem o utrzymywanie i rozwijanie dobrych relacji z partnerami zagranicznymi firmy
 • czuwaniem nad rozwojem zawodowym podległych pracowników
 • przygotowywaniem raportów z pracy zespołu dla przełożonego w organizacji

To praca dla Ciebie, jeśli:

 • masz doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu zespołami pracowników do 15 osób
 • posiadasz wiedzę z zakresu zarządzania zespołami
 • znasz język niemiecki w stopniu komunikatywnym – min. B1
 • cechują Cię: duża samodzielność w działaniu oraz mocne zorientowanie na cel
 • jesteś osobą bardzo kreatywną, pomysłową, która odważnie prowadzi zespół i nie boi się wziąć odpowiedzialności za wdrażane przez siebie strategie i ustalone cele
 • znasz się na budowaniu strategicznych i długofalowych relacji z klientami
 • posiadasz wysokie umiejętności interpersonalne i komunikowania się
 • bardzo dobrze obsługujesz pakiet MS Office

*

Co zyskasz pracując na tym stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (tryb pracy: stacjonarny)
 • oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia premie za uzyskane wyniki
 • kontakty z partnerami zagranicznymi, niemieckojęzycznymi
 • pakiet benefitów (opieka medyczna, karta multisport, spotkania integracyjne, smoothie środy, konkursy biurowe itp.)
 • możliwość wyznaczania celów, ich realizacja we własny sposób i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • możliwość budowania własnego zespołu oraz zarządzania podległymi osobami
 • pracę wymagającą kreatywnego podejścia i nowych pomysłów
 • wpływ na rozwój firmy
 • duży wybór szkoleń i rozwoju osobistego
 • możliwość awansu
 • wsparcie Zarządu firmy

Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355.Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przesłanych do nas cv. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.

W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższej "Klauzuli zgody", w przypadku nadesłanych aplikacji bez tej klauzuli, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

"Klauzula zgody"

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. (Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczęśliwej 38A/2, 53-418 we Wrocławiu, dalej jako Administrator Danych Osobowych) w celu realizacji aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. OŚWIADCZAM, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w tym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych”

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone powyżej zgody. Informacja o wycofaniu zgody może zostać wysłania na adres e-mail: rodo@bbgroup.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Szczęśliwej 38A/2.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem: ul. Szczęśliwa 38A/2, 53-418 Wrocław.

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

c) w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,

b) kancelarii prawnej świadczącej usługi dla Administratora,

c) dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Administratora,

d) innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym (np. firmom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, podmiotom organizującym proces rekrutacyjny, współpracownikom itp.),

e) operatorom pocztowym,

f) organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:

a) do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rodzaj pracy: Umowa o pracę stałą, Kontrakt B2B

Harmonogram:

 • 8 godzin dziennie
 • Poniedziałek - Piątek

Rodzaje wynagrodzenia dodatkowego:

 • Premia za wyniki pracy

Świadczenia dodatkowe:

 • Imprezy firmowe
 • Pakiety i karty sportowe
 • Program wdrożeniowy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Telefon służbowy

Miejsce pracy: Stacjonarna

Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...