Kontroler

SMAKMAK sp. z o.o.

View: 88

Update day: 19-11-2022

Location: Leszno Wielkopolskie

Category: Other

Industry:

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

• Nadzór nad sprawozdawczością zarządczą,
• Sporządzanie miesięcznych i kwartalnych raportów finansowych,
• Dbanie o integralność danych w systemie księgowym i transakcyjnym,
• Uzgadnianie rozrachunków w grupie kapitałowej oraz z zewnętrznymi podmiotami,
• Monitorowanie i analiza KPI zakładu produkcyjnego oraz spółek w grupie
• Współpraca z wszystkimi działami w firmie w zakresie obliczania i monitorowania wskaźników oraz tworzenia zestawień i analiz potrzeby działów,
• Udział w procesie obiegu dokumentów finansowych w grupie,
• Współpracę z dyrektorem finansowym przy tworzeniu budżetów rocznych z uwzględnieniem wsparcia w procesie przygotowywania prognoz finansowych,
• Przygotowywanie bieżącej kontroli kosztów wytworzenia produktu oraz analizy odchyleń,
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...