Position: Director

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w PrudnikuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:kontroler weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych w zespole ds. pasz i utylizacji48-200 Prudnik Ul. Nyska 28Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie zbierania, transportowania, operowania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Realizacje krajowych programów i planów dotyczących monitorowania pasz, materiałów paszowych oraz w wodzie - w tym pobieranie prób do badań laboratoryjnych
 • Przeprowadzanie kontroli doraźnej
 • Prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości.
Warunki pracyPraca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie- obszar powiatu prudnickiego, wyjazdy służbowe, udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych.Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu.Inspektorat mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu.Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej, jak rolnicze, zootechniczne, średnie weterynaryjnedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegoPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Prawo jazdy kat B
 • Biegła umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu pasz i utylizacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość przepisów prawa administracyjnego i mandatowego,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej.
Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w sytuacji wykształcenia weterynaryjnego
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2022-09-19Decyduje data:wpływu oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudnikuul. Nyska 28, 48-200 Prudnike-mail: piw.prudnik@wiw.opole.pl
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...