Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

kontakt przez PUP

View: 93

Update day: 21-05-2023

Location: Grójec Mazowieckie

Category: Human Resources

Industry:

Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Sprawowanie opieki nad rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka w zakresie realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; udział w przygotowaniu planu pomocy dziecku, zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pomocy pieczy zastępczej; współpraca z różnymi instytucjami w zakresie nadzorowania pieczy zastępczej.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...