Job type: Część etatu, Stała

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Elblągu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Lekarze Orzecznicy Zakładu

 • Miejsce pracy

  ZUS Oddział w Elblągu

 • Adres miejsca pracy

  ul. Teatralna 4, 82-300 Elbląg

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Lekarz orzecznik Zakładu

 • Zadania

  Cel stanowiska

  Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich w sprawach świadczeń oraz kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zaświadczeń lekarskich.

 • Wymagania

  Wymagania niezbędne:

  • lekarz medycyny z tytułem specjalisty
  • minimum 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza

  Wymagania mile widziane:

  • specjalizacja (choroby wewnętrzne, chirurgia, neurologia, psychiatria, ortopedia, medycyna rodzinna, medycyna pracy)

  Wymagania dodatkowe

  • umiejętność współpracy z innymi
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  • rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność, opanowanie
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office

  Wymagane dokumenty

  • CV,
  • list motywacyjny (ze wskazaniem komórki i stanowiska, o które kandydat się ubiega),
  • skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
  • tylko w przypadku przesłania dokumentów pocztą - oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest poniżej ogłoszenia),
  • sugerujemy przesyłanie dokumentów przez formularz aplikacyjny, wybierając Aplikuj na dole oferty.

  Dokumenty przesyłane korespondencyjnie należy kierować na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Elblągu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg


  Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji przez formularz aplikacyjny lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Elblągu. Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek ’OFERTA PRACY’.

  Dodatkowe informacje:

  • możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy
  • możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach
  • dodatkowy urlop szkoleniowy, punkty edukacyjne za udział w szkoleniach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  • praca na umowę o pracę, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  • złożonych dokumentów nie zwracamy
  • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  • dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane


 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  17-08-2021

 • Oferujemy

  Oferujemy

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

  Do składania ofert zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami.

  Warunki pracy:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:

  • sprzęt komputerowy
  • sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:

  • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  • wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  • konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  • konieczność odbywania podróży służbowych,
  • budynek czteropiętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze budynku,
  • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na drugim piętrze,
  • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd,
  • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

  Wymagana klauzula: (dotyczy aplikacji składanych w wersji papierowej)

  ’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa’.

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

  Jeżeli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie oświadczenia o następującej treści:

  ’Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji’.

APLIKUJ
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...