Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Realizacja planów transformacji biznesów, na przykład masowe zmiany, reorganizacje, wypowiedzenia w dziale People&Culture Ops;
Organizacja i koordynacja złożonych zmian organizacyjnych z wirtualnymi zespołami w ramach P&C Ops i regionalnych/rynkowych zespołów dostawczych,
Praktyczne wsparcie kierowników ds. P&C w zakresie procesów HR i potrzeb w zakresie danych, wyposażając P&C w dane organizacyjne i ich analizę,
Kompleksowe rozwiązywanie niestandardowych funkcjonalnych żądań biznesowych.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...