Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Koordynowanie pracy podległych pracowników; współpraca z kierownikiem budowy; wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót. Praca w godz. 7-15.
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...