Mechanik samochodowy

GAIT

View: 145

Update day: 10-11-2023

Location: Gdańsk Pomorskie

Category: Security

Industry:

Job type: Umowa o pracę stałą

Loading ...

Job content

Mechanik samochodowy
Miejsce pracy: Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • Zakres obowiązków
 • Bieżąca obsługa i naprawa taboru autobusowego w zakresie usuwania usterekmechanicznych,
 • Codzienna kontrola stanu technicznego taboru autobusowego,
 • Diagnozowanie usterek,
 • Wymiana części podzespołów,
 • Współpraca z pracownikami magazynu (zamawianie części).

Nasze wymagania

 • Wymagania
 • wykształcenie min. średnie zawodowe (mile widziane o kierunku samochodowym),
 • doświadczenie min. 2 lata na danym lub podobnym stanowisku pracy,
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • dobra sprawność psychofizyczna,
 • opanowanie i odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • możliwość pracy zmianowej,
 • samodzielność i zaradność.

Mile widziane

 • znajomość programów do diagnozowania (TEXA, STARDIAGNOSIS, MANCATS),
 • prawo jazdy kat. B,
 • prawo jazdy kat. D.

To oferujemy

 • umowa o pracę

Benefity

 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • konsultacje z psychologiem firmowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (80-252)przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711

2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. jest Pan Marek Rolewicz e-mail służbowy: iod@gait.pl, nr tel. służbowy 58/341-00-21

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników GAIT Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ogłoszeniu nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego

6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gait.pl

7)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie : (22) 531 03 00

8)podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w GAIT Sp. z o.o.

9)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 25-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...