Job type: Umowa o pracę stałą, Umowa na zastępstwo

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Młodszy Księgowy
Do spraw: rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki
#administracja publiczna #skarbowość
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki, ul. Sztabowa 100
Ważne do
7 kwietnia
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
3718,49 zł brutto
Aplikuj online!
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Prowadzi ewidencje księgowe w celu zapewnienia rzetelnego i prawidłowego odzwierciedlenia zdarzeń gospodarczych
Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, zwrotów podatków oraz nadpłat podatnikom/płatnikom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
Rozlicza i dystrybuuje wpływy uprawnionym organom w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań
Prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowe pracowników komórki egzekucji administracyjnej w celu prawidłowego rozliczenia pobranych kwot od dłużników
Sporządza sprawozdania w celu realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
Umiejętność redagowania pism
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe do 0,5 roku w pracy biurowej
Co oferujemy
Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 3.718,49 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 1,8300) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
Zatrudnienie na umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
„Trzynaste” wynagrodzenie
Nagrody jubileuszowe
Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 7 kwietnia 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 95891"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24, 26 (pocztą lub osobiście: kancelaria – parter, pok. 5)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
71 798-54-30 (sprawy dot. zadań na stanowisku),
71 365-27-11 (sprawy organizacyjne i formalne)
lub mailowego na adres: ewelina.zamojska@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 07.04.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...