Job type: Umowa na zastępstwo

Loading ...

Job content

Twój zakres obowiązków

 • Inicjowanie działań w celu pozyskiwania nowych klientów.
 • Przygotowywanie ofert sprzedaży energii elektrycznej i usług dla obecnych i nowych klientów.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów sprzedaży energii elektrycznej.
 • Efektywne zarządzanie relacjami handlowymi z pozyskanymi klientami biznesowymi, w tym w szczególności prowadzenie pełnej ewidencji kontaktów handlowych.
 • Prowadzenie bezpośredniej obsługi klientów (przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń, reklamacji i wniosków klientów).
 • Prowadzenie korespondencji związanej z obsługą klientów.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe.
 • Pożądane doświadczenie w sprzedaży na rynku B2B, mile widziane w sektorze elektroenergetycznym.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość technik sprzedaży i narzędzi marketingowych.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dokładność.
 • Dyspozycyjność, gotowość do podróży służbowych.
 • Samodzielność, zaangażowanie i doskonała organizacja pracy.

Benefity

 • Dofinansowanie zajęć sportowych.
 • Prywatna opieka medyczna.
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Program emerytalny.
 • Dodatkowe świadczenia socjalne.
 • Dofinansowanie biletów do kina, teatru.
 • Dofinansowanie wypoczynku.
 • Dofinansowanie wakacji dzieci.

Kandydaci/kandydatki mogą przesyłać aplikacjew terminie do dnia 27.02.2023r.

Numer referencyjny 102/2022

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli, załączając swoją aplikację CV:

 • zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych,

prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu."

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA S.A.
ul. Pastelowa 8 w Poznaniu, kod pocztowy 60-198.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: esa.iod@enea.pl lub ul. Pastelowa 8 w Poznaniu, kod pocztowy 60-198.

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
 • podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią
  a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

 • dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 • ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 01-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...