Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Naczelnik Wydziału
w Departamencie Informatyzacji w Wydziale Wsparcia i Zamówień
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa
Ważne do
13 stycznia
2023 r.
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Planuje oraz przeprowadza zakupy sprzętu oraz oprogramowania dla GIOŚ.
Opracowuje Plany Zamówień Publicznych oraz Planu Finansowego na potrzeby DINF
Prowadzi nadzór nad gospodarowaniem sprzętem i oprogramowaniem informatycznym GIOŚ.
Prowadzi nadzór nad udzielaniem w ramach bezpośredniego kontaktu pomocy i konsultacji pracownikom GIOŚ w zakresie korzystania ze środowiska teleinformatycznego wykorzystywanego w GIOŚ.
Prowadzi ewidencję umów zawieranych przez DINF w tym ewidencji umów i certyfikatów licencyjnych dla pozyskiwanego i wykorzystywanego oprogramowania.
Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie DINF zgodnie z przepisami prawa, normami, zaleceniami lub stosowanymi praktykami poprzez bezpośrednią współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi GIOŚ.
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w zarządzaniu zasobami ludzkimi; w przygotowywaniu regulacji i wytycznych w tym Polityki bezpieczeństwa IT; w przygotowaniu i realizacji umów; współpraca z organami kontrolnymi; w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznych (co najmniej 2 lata)
Znajomość zagadnień w zakresie systemu zarządzania systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji
Znajomość tematyki zamówień publicznych
Znajomość tematyki zarządzania projektami
Znajomość w zakresie zarządzania ryzykiem zgodności
Komunikacja i zarządzanie zespołem
Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe inżynieria oprogramowania; bazy danych; projektowanie systemów informatycznych; administracja; ekonomia.
Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami; optymalizacja procesów; wsparcie innych obszarów firmy (poza IT) w zakresie realizacji zadań strategicznych.
Znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi oraz serwerami aplikacyjnymi
Znajomość tematyki ochrony danych osobowych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Znajomość technologii i systemów informatycznych
Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
Znajomość przepisów dot. funkcjonowania GIOŚ
Co oferujemy
Ruchomy czas pracy
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1
Aplikuj

do 13 stycznia 2023

na adres:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3
02-362 Warszawa
z dopiskiem: „285/DINF/NW/2022”
lub na adres mailowy: rekrutacje@gios.gov.pl
z dopiskiem: „285/DINF/NW/2022”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 369-17-64, 22 369-17-36
Dokumenty należy złożyć do: 13.01.2023
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 24-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...