Job type: Umowa o pracę stałą

Salary: 5 283 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Oskarżyciel Skarbowy
Do spraw: Kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem Spraw Karnych Skarbowych w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu
#administracja publiczna #skarbowość
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Dolnośląski US we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 141
Ważne do
3 marca
2022 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
5283,10 zł brutto
Aplikuj online!
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Organizuje i nadzoruje pracę w wieloosobowym stanowisku w celu skutecznej i efektywnej realizacji zadań
Prowadzi postępowania przygotowawcze i mandatowe w celu penalizacji przestępstw i wykroczeń skarbowych
Sporządza i wnosi akty oskarżenia do sądu w celu penalizacji przestępstw i wykroczeń skarbowych
Występuje przed sądem w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu penalizacji przestępstw i wykroczeń skarbowych
Ewidencjonuje w systemie informatycznym prowadzone postępowania w celu zapewnienia wiarygodnej informacji
Prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa z ustawy o rachunkowości w celu penalizacji przestępstwa
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Doświadczenie zawodowe (powyżej 5 lat w obszarze stosowania przepisów prawa karnego skarbowego i postępowania karnego)
Bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego oraz umiejętność jego praktycznego stosowania,
Bardzo dobra znajomość prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego
Komunikatywność
Umiejętność analitycznego myślenia.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Doświadczenie zawodowe (powyżej 3 lat w administracji publicznej)
Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku.
Co oferujemy

  • Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 5.283,10 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 2,6 ) oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
  • Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
  • „Trzynaste” wynagrodzenie
  • Nagrody jubileuszowe
  • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
  • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
  • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 3 marca 2022

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 93197"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24, 26 (pocztą lub osobiście: kancelaria – parter, pok. 5)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
71 323-68-42 (sprawy dot. zadań na stanowisku),
71 365-27-09 (sprawy organizacyjne i formalne)

lub mailowego na adres: monika.grzeszczak@mf.gov.pl
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 03.03.2022
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...