Postanowienie ze sprawy I Nc 93/20

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

View: 138

Update day: 08-12-2023

Location: Gubin Lubuskie

Category: Other

Industry:

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Sygn. I Nc 93/20

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
  • ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Bilińskiego
na podstawie art. 802 k.p.c.

Postanawia

dla pozwanego Andrzeja Bilińskiego, ostatnio zamieszkałego Gubin ul. Kunickiego 8B, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sądowego sekretariatu I Wydziału Cywilnego Małgorzaty Matwin, celem reprezentowania interesów pozwanego i odbioru pism dla niego przeznaczonych w postępowaniu cywilnym w sprawie o sygn. akt I Nc 93/20,

Referendarz sądowy

Marta Mielcarek-Krawczyk
Loading ...
Loading ...

Deadline: 22-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...