Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

  • nabywanie umiejętności w zakresie wykonywania czynności związanych z pracą w dziale technicznym: przygotowywanie dokumentów do archiwizacji, kompeksowa obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, komputer, skaner), pisanie pism urzędowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, rozliczanie komórek organizacyjnych: remontowo - budowlaną, warsztat stolarsko - szklarski przy realizacji zleconych zadań, - obsługa programów komputerowych, - obsługa urządzen biurowych;
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...