Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Zapoznanie się regulaminem pracy, specyfiką pracy Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, urządzeniami ewidencyjnymi, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych do archiwum zakładowego, zapoznanie się z programem komputerowym Sędzia 2, dołączanie zwrotnych potwierdzeń odbioru, rozpisywanie terminów rozpraw i posiedzeń, sporządzanie zarządzeń do wypłaty należności świadkom, biegłym i tłumaczom, protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach, wykonywanie prawomocnych orzeczeń i zarządzeń w sprawach : Alk, Opm, Op, Nw, wykonywanie zarządzeń sędziów, wydawanie odpisów orzeczeń, przygotowywanie korespondencji wydziałowej do wysłania.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 14-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...