radca prawny

TOP 100 KANCELARII

View: 40

Update day: 23-11-2022

Location: Konin Wielkopolskie

Category: Legal / Contracts

Industry: Advertising Services

Position: Mid-Senior level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w KoniniePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:radca prawny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Koninie62-500 Konin ul. Kościuszki 37 BZakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy
 • opracowywanie projektów zarządzeń regulaminów, decyzji, postanowień, umów,
 • udzielanie porad prawnych i wyjaśnień,
 • sporządzanie opinii prawnych
 • występowanie przed sądami i urzędami wraz z opracowywaniem stosownych pism procesowych, wniosków, pozwów, tytułów wykonawczych
 • opiniowanie wydawanych decyzji oraz innych dokumentów w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • szkolenie pracowników PIW w zakresie obowiązujących przepisów
Warunki pracy
 • praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach;
Inne InformacjeW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 632429573. Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą. W ofercie należy podać dane kontaktowe.Zatrudnienie nastapi w 2023 roku, po uzyskaniu zabezpieczenia środków finansowych na ten cel, po wejściu w życie ustawy budżetowej.Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe prawniczedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 5 lat doświadczenia zawodowegowykonywania zawodu radcy prawnego, w tym 3 lata w zakresie obsługi Powiatowych Inspektoratów WeterynariiPozostałe Wymagania Niezbędne
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • Odporność na stres
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność negocjacji i argumentowania
Dokumenty i Oświadczenia Niezbędne
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i Oświadczenia Dodatkowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Dokumenty należy złożyć do: 2022-11-27Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduMiejsce Składania DokumentówPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninieul. Kościuszki 37 B62-500 Konin
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...