Loading ...

Job content

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, częste wyjazdy w teren w celu dokonywania czynności inspekcyjnych i kontrolnych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach narażenia na stres,
 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • opracowywanie i przedkładanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego rozstrzygnięć administracyjnych wynikających z przedkładanych protokołów kontroli;
 • kompletowanie akt postępowania zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • przygotowywanie nakazów dla właścicieli lub zarządców;
 • prowadzenie postępowania w przypadku katastrofy budowlanej;
 • właściwa ochrona danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzania czynności kontrolnych.
 • przygotowywanie projektów zawiadomień do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa, określonego przepisami ustawy prawo budowlane;
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych rozstrzygnięć;
 • przygotowywanie tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i wymaganych informacji;
 • przygotowywanie postepowań o odpowiedzialności zawodowej;
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: średnie lub wyższe – budownictwo, administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań i obowiązków
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenia zawodowego
FIRMA OFERUJE:
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...