Job type: Tymczasowa, Stała

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Referent Prawny
Do spraw: legislacji i obsługi prawnej w Wydziale Obsługi Prawnej VI Departamentu Prawnego
#administracja publiczna #prawo
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
Nabór zdalny
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Warszawa
ul. Wawelska 52/54
Ważne do
4 listopada
2021 r.
Wynagrodzenie
zasadniczne
4063,92 zł brutto
ŚRODOWISKO W DOBRYM KLIMACIE
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Koordynuje rządowy proces legislacyjny projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra, w szczególności z zakresu działu środowisko, a także opiniuje je pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym
Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa
Koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot
Koordynuje proces notyfikacji aktów normatywnych przygotowanych przez Ministra
Koordynuje współpracę z Rządowym Centrum Legislacji i Radą Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów w zakresie uzgadniania projektów aktów normatywnych
Współpracuje w zakresie procesu legislacji z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Prezydenta
Bierze udział w pracach nad projektami aktów normatywnych w ramach zespołów projektowych powoływanych w Ministerstwie, a także w komisjach prawniczych
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
znajomość aktów o charakterze ustrojowym takich jak Konstytucji RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej
znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów
znajomość zasad techniki prawodawczej
znajomość języka angielskiego na poziomie B1
komunikacja
organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
myślenie analityczne
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
umowa o pracę
ruchomy czas pracy
praca zdalna (w zależności od charakteru pracy)
dodatek stażowy od 5% do 20%
dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
dofinansowanie do wypoczynku pracowników
dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
bufet w siedzibie urzęd
pomieszczenie i stojaki na rowery na terenie urzędu
miejsce do odświeżenia się
dogodna lokalizacja
możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj

do 4 listopada 2021

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie

na adres:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DPrefp127/2021

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(0-22) 369 16 30
WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 04.11.2021
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...