Loading ...

Job content

 • Znajomość, realizacja i przestrzeganie przepisów, rozkazów, zarządzeń i wytycznych w zakresie wykonywanych zadań, w tym:
 • prowadzenie ewidencji służby inż.-sap. i OPBMR w zintegrowanym wieloszczeblowym systemie informatycznym resotu obrony narodowej (ZWSI RON),
 • sporządzanie i dokumentowanie właściwymi dowodami obrotu materiałowo finansowymi w ZWSI RON wszelkich operacji dotyczących przemieszczenia oraz stanu ilościowego i jakościowego mienia służby inż.-sap. i OPBMR,
 • systematyczny udział we wdrażaniu nowych podsystemów ZWSI RON w celu rozwoju logistycznych systemów informatycznych,
 • przygotowywanie pism i prowadzenie bieżącej korespondencji służby związanych z realizacją zadań
 • prowadzenie systematycznej kontroli poprzez weryfikację wykonywanych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie ewidencji mienia w działach zaopatrzenia 0,5 (inż.-sap.) i 10 (OPBMR).
 • Ewidencjonowanie w systemi ZWSI RON rachunków i faktur, sprawdzenie i kompletowanie dokumentów finansowych.
 • Przygotowywanie faktur i dowodów zakupu do przelewu w ZWSI RON.
 • Rzetelne i terminowe wykonywanie dokumentów regulujących i rejestrujących operacje gospodarcze w działach zaopatrzenia 0,5 i 10.
 • Wykonywanie dokumentów obrotu składnikami majątkowymi ZWSI RON zgodnie z instrukcją.
 • Prowadzenie rejestru wykonanych dokumentów/rejestru obrotu materiałowego.
 • Porównanie raz w półroczu stanów ewidencyjnych oddziału gospodarczego z ewidencją pododdziałową oraz magazynową.
Wynagrodzenie zasadnicze 2900,00 zł + 21% premia + wysługa lat
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...