Loading ...

Job content

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy współtworzący trzecią największą sieć badawczą w Europie. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie prac naukowo badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji.

Poszukujemy osoby, którą cechuje samodzielność, dobra znajomość wymaganego oprogramowania, chęć rozwoju oraz sprawna współpraca w zespole w celu realizacji zaplanowanych celów.


Opis stanowiska pracy:

Osoba zatrudniona na stanowisku inżyniera będzie odpowiedzialna za:

 • Modelowanie 3D CAD części i całych zespołów
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz modyfikacja istniejącej
 • Wspólne przygotowanie wniosków na projekty badawczo-rozwojowe (NCBR, H2020) oraz realizacji prac w tych projektach
 • Wsparcie procesu wytwarzania prototypów
 • Zapewnienie wsparcia technicznego i inżynierskiego dla innych działów w ramach wspólnie realizowanych projektów
 • Współpraca przy wycenach projektów R&D oraz prac komercyjnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra inżyniera/inżyniera, mechanika i budowa maszyn bądź pokrewne)
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Znajomość budowy pojazdów
 • Znajomość budowania stanowisk badawczych i pomiarowych
 • Dobra znajomość programu SolidWorks
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Chęć do podejmowania nietypowych wyzwań technicznych
 • Zdolność do pracy w dynamicznym środowisku i pracy zespołowej

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w tematyce transportu elektrycznego
 • Znajomość oprogramowania CAM i programowanie obróbek na obrabiarki CNC

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (kursy, szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne),
 • bezpłatne miejsce parkingowe,
 • możliwość udziału w ciekawych projektach badawczo – rozwojowych,
 • pakiet socjalny – dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kart Medicoversport,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie w korzystnej cenie (odpłatnie),
 • możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej w korzystnej cenie (odpłatnie).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV w terminie do 22.11.2023 r.


KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dla zgód na wykorzystanie danych do celów kontaktowych w związku z potencjalnymi rekrutacjami i przekazywaniem informacji o działu jednostek organizacyjnych Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Administratorem jest:
Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA: Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby spełnienia obowiązków pracodawcy, zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce lub organu nadzorczego w kraju członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Pani/Pana dane z CV, które złożył Pan/Pani w ramach procesu rekrutacji.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

INFORMACJA O PROFILOWANIU I PRZETWARZANIU W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY:
Pani/pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 03-01-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...