Job type: Umowa o pracę stałą

Salary: 5 086 zł miesięcznie

Loading ...

Job content

Dołącz do nas jako:
Samodzielny Referent
Do spraw: planowania i kontroli finansowej w Dziale Planowana i Kontroli Finansowej w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1
Status
nabór w toku
Miejsce pracy
Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 24, 26
Ważne do
11 kwietnia
2023 r.
Wynagrodzenie
zasadnicze
5086,22 zł brutto
Aplikuj online!
Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Przeprowadza kontrole formalno-rachunkowa dokumentów księgowych w celu zatwierdzenia wydatków do realizacji;
Wykonuje zadania wierzyciela w zakresie należności Izby Administracji Skarbowej w celu ściągnięcia zaległości od dłużników;
Planuje w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym wydatki jednostki w celu przygotowania planu finansowego na dany rok oraz nieprzekroczenia kwot w czasie realizacji planu;
Rozlicza krajowe i zagraniczne polecenia wyjazdów służbowych pracowników/funkcjonariuszy w celu realizacji zwrotu przysługujących im należności;
Obsługuje Informatyczny System do Obsługi Budżetu Państwa "Trezor" oraz system Zefir2 w celu wnioskowania o przeprowadzenie zmian w planie finansowym jednostki oraz planowania środków finansowych na realizacje wydatków
Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie
Doświadczenie zawodowe (od 0,5 do 1 roku w obszarze stosowania przepisów z zakresu finansów publicznych)
Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
Umiejętność analitycznego myślenia
Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych
Komunikatywność
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe (ekonomiczne lub administracyjne)
Doświadczenie zawodowe (powyżej 0,5 roku w administracji publicznej)
Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku pracy
Co oferujemy

  • Wynagrodzenie zasadnicze brutto w kwocie 5086,22 zł (przy mnożniku kwoty bazowej 2,322 oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia)
  • Zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
  • „Trzynaste” wynagrodzenie
  • Nagrody jubileuszowe
  • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, karty sportowe, niskooprocentowane pożyczki)
  • Możliwość korzystania z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
  • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze
  • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj

do 11 kwietnia 2023

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE
lub
w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 118439"

na adres:
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 24, 26 (pocztą lub osobiście: kancelaria – parter, pok. 5)

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
71 365-24-07 (sprawy dot. zadań na stanowisku)
71 365-27-09 (sprawy organizacyjne i formalne)

WIĘCEJ O PRACY W URZĘDZIE
Dokumenty należy złożyć do: 11.04.2023
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
Wzory oświadczeń
Loading ...
Loading ...

Deadline: 17-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...