Job type: Tymczasowa

Loading ...

Job content

Sekretarz

Komenda Miejska Policji w Opolu


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz do spraw Referatu Prezydialnego Wydziału Ogólnego KMP w Opolu
Referat Prezydialny

Warunki pracy

 • praca w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji i Zastępców Komendanta,

 • praca biurowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta, I Zastępcy, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu poprzez wypełnianie podstawowych czynności kancelaryjnych,
 • Redagowanie krótkich pism w zakresie zlecanym przez Komendanta Miejskiego Policji w Opolu i jego Zastępców,
 • Obsługiwanie korespondencji elektronicznej przesyłanej w systemie e-PUAP w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji,
 • Wykonywanie czynności związanych z kompletowaniem, przechowywaniem i przekazywaniem do składnicy akt spraw ostatecznie załatwionych
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych:m.in. przyjmowania przesyłek, ewidencjonowania ich w stosownych rejestrach oraz przekazywania celem realizacji spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie kierunek administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego minimum rok pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w pracy biurowej,
 • umiejętność w zakresie obsługi urządzeń biurowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: średnie
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • wysoko kultura osobista, dyspozycyjność,
 • znajomość organizacji i techniki biurowej,
 • rzetelność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwa pracy,
 • dyplomy, świadectwa,
 • ine dokumenty
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Policji w Opolu,
  45-078 Opole, ul. Powolnego 1
  z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko sekretarza”
  lub osobiście w Ogniwie Kadr i Szkolenia Wydziału Ogólnego KMP w Opolu pok. 132

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Aplikuj

Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...