Job type: Umowa na czas określony

Loading ...

Job content

 • Wymagania:

  • wykształcenie minimum średnie, inżynierskie, techniczne mile widziane wyższe kierunek ochrona środowiska, zarządzanie procesami sprzedaży, zakupy;
  • minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku handlowym lub innym związanym z zakupami czy kontraktacją handlową;
  • znajomość podstawowych pojęć w ramach odpadów produkcyjnych, w szczególności ubocznych produktów spalania i wydobycia;
  • mile widziana znajomość rynku ubocznych produktów spalania i wydobycia, doświadczenie w zakresie procesów zakupowych lub kontraktacji handlowej;
  • umiejętność przygotowywania umów handlowych;
  • podstawowa znajomość zasad prawnych związanych z kontraktacją handlową;
  • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres;
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o zgromadzone dane;
  • umiejętność budowania relacji handlowych;
  • podstawowa znajomość pakietu MS Office;
  • Aktywne prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • Opis stanowiska:

  • koordynacja działań związanych z kontraktacją z klientami realizowaną przez Pion Handlowy;
  • przygotowywanie dokumentacji pod postępowania zakupowe - aktywny udział w pracach zespołu od momentu przygotowywania dokumentów do postępowań aż po finalizację umów z klientami;
  • przygotowywanie dokumentacji pod postepowania sprzedażowe - udział w pracach od momentu przygotowywania analiz i dokumentacji pod postępowania aż po finalizację kontraktów z klientami;
  • bieżąca weryfikacja poziomu realizowanych kontraktów oraz sygnalizowanie potrzeb dokonywania zmian w kontraktach lub przygotowania kolejnego postępowania;
  • analiza rynku, zachowania konkurencji i odbiorców oraz realizacja działań zmierzających do maksymalizacji wyników finansowych spółki;
  • raportowanie wyników prowadzonych działań;
  • wdrażanie i realizacja strategii rozwoju sprzedaży UPS/UPW oraz biomasy na rynki zewnętrzne;
  • udział w negocjacjach warunków zawieranych z klientami kontraktów;
  • uczestnictwo w projektach rozwojowych Spółki i Grupy Kapitałowej;
  • rekomendowanie zmian mających na celu poprawę efektywności Spółki;
  • rekomendowanie działań wspierających realizację celów biznesowych Spółki;
  • realizacja innych zadań zlecanych przez przełożonych.

Oferujemy:

 • Oferujemy:

  • interesującą pracę w dynamicznym i rozwojowym zespole;
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
  • niezbędne narzędzia pracy;
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych;
  • możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w Polsce.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 28-06-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...