Loading ...

Job content

 • Koordynacja procesów konsultacji społecznych oraz analiza zebranych danych

 • Opracowywanie i realizacja strategii marketingowej w celu wsparcia procesów konsultacji społecznych

 • Opracowywanie i koordynowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku spółki

 • Rozwój i zarządzanie platformami internetowymi do prowadzenia konsultacji (oprócz metod tradycyjnych)

 • Planowanie i zarządzanie budżetem marketingowym,

 • Koordynowanie kampanii reklamowych on-line i off-line

 • Współpraca z agencjami reklamowymi przy tworzeniu projektów

 • Zarządzanie treścią stron internetowych

 • Zarządzanie zespołem marketingowym: wyznaczanie celów oraz priorytetów i nadzór nad ich realizacją, motywowanie i rozwój pracowników

 • Zarządzanie wydarzeniami konsultacyjnymi, w tym planowanie logistyki prezentacji i spotkań

 • Zapewnienie zgodności działań i materiałów konsultacyjnych z prawem i najlepszymi praktykami w celu uzyskania odpowiednich zgód i zatwierdzeń

 • Spotkania z lokalną społecznością i prowadzenie konsultacji społecznych

Wymagania:

 • Posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w dziedzinie komunikacji lub konsultacji społecznych

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Marketing)

 • Doświadczenie w planowaniu eventów o charakterze marketingowym (konferencje, targi, konsultacje)

 • Doświadczenie w obszarze tworzenia oraz wdrażania strategii marketingowej

 • Doświadczenie w pracy nad projektami, umiejętność zarządzania projektami

 • Angielski komunikatywny w mowie i piśmie

 • Doświadczenie w projektowaniu, koordynacji i ocenie konsultacji społecznych w zakresie dużych projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, z wykorzystaniem najnowszych technik cyfrowych

 • Umiejętność reprezentowania interesów firmy w trakcie procesu projektowania

 • Zdolność do tłumaczenia złożonych koncepcji dostępnymi i zrozumiałymi dla szerokiego grona osób przekazami

 • Dobre zrozumienie prawnego i politycznego wymiaru konsultacji społecznych

 • Doskonała komunikacja pisemna i umiejętności analityczne

 • Pewność siebie w realizacji działań konsultacyjnych w szybko zmieniającym się środowisku projektowym, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany w sytuacjach krytycznych oraz zdolność do szybkiego zrozumienia interesów stron konsultacji społecznych.

 • Prawo jazdy kat B.

Co oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Elastyczność współpracy – umowa o pracę lub kontrakt B2B
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturach firmy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Systematyczne szkolenia oraz praca z nowoczesnym parkiem maszynowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 6172205725 i/lub Romgos Sp. z o.o Engineering Sp. k. z siedzibą w Jarocinie ul. Zaciszna 1D, działająca pod numerem NIP 7831688468.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email: rodo@romgos.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego bądź do czasu wycofania zgody.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące w zakresie obsługi prawnej, księgowej, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Loading ...
Loading ...

Deadline: 20-12-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...