Loading ...

Job content

Data zakończenia publikacji: 31.05.2023

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie obsługi administracyjno – organizacyjnej organów Spółki, w tym posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników
 • Opracowywanie wewnętrznych aktów organizacyjnych Spółki w tym ich opiniowanie, publikacja a także zarządzanie systemem wewnętrznych aktów organizacyjnych
 • Przygotowywanie wniosków do KRS w Portalu PRS
 • Przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień
 • Obsługa kancelaryjna oraz zapewnienie właściwego obiegu korespondencji i informacji w Spółce
 • Administrowanie elektronicznym obiegiem korespondencji (eOK)
 • Obsługa spotkań oraz kalendarzy spotkań Członków Zarządu
 • Rezerwacja noclegów dla Członków Zarządu i pracowników Spółki
 • Zapewnienie obiegu informacji dotyczących decyzji i działań korporacyjnych pomiędzy Zarządem Spółki, pozostałymi podmiotami i jednostkami organizacyjnymi, zgodnie z obowiązującymi zasadami
 • Przygotowywanie i weryfikacja wniosków na posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Wsparcie w procesach związanych z obsługą prawną Spółki poprzez współpracę z Biurem prawnym PKN ORLEN S.A
 • Współtworzenie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Spółki
 • Prowadzenie kalendarza rezerwacji sali konferencyjnej
 • Archiwizacja dokumentów z obszaru Działu Zarządu
 • Obsługa Archiwum
 • Współpraca z PKN ORLEN S.A. w zakresie kształtowania ładu korporacyjnego oraz organizacyjnego

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe: administracja, ekonomia, prawo lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • Praktyczna umiejętność sporządzania wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń, komunikatów, uchwał, pism)
 • Praktyczne doświadczenie w procesach związanych z obsługą prawną Spółek i kształtowania ładu korporacyjnego i organizacyjnego
 • Praktyczne doświadczenie w koordynowaniu obiegu informacji i korespondencji pomiędzy Członkami Zarządu a komórkami organizacyjnymi
 • Znajomość obsługi kancelaryjnej
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
 • Praktyczna wiedza na temat zasad savoir-vivre w biznesie
 • Wysoka kultura osobista
 • Skuteczność w działaniu
 • Odpowiedzialność biznesowa
 • Nastawienie na ciągły rozwój
 • Umiejętność czerpania z różnych perspektyw

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie
 • Zróżnicowany zespół pracowników
 • Praca w nowoczesnym, międzynarodowym koncernie
 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

 • Program wspierający rodzinę
 • Dostęp do platformy kafeteryjnej
 • Benefity
 • prywatna opieka
  medyczna
 • dofinansowanie szkoleń
  i kursów
 • ubezpieczenie
  na życie
 • zniżki na firmowe
  produkty i usługi
 • program emerytalny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia
  socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie
  wypoczynku
 • inicjatywy dobroczynne
 • system premiowy
Loading ...
Loading ...

Deadline: 14-07-2023

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...