Loading ...

Job content

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Czynniki szkodliwe i warunki uciązliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy: - komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:- winda - brak podjazdu - toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości, -brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • nadzoruje systemy radionawigacji: Automatycznej Identyfikacji Statków – AIS oraz Różnicowego Systemu GPS-PL
 • przeprowadza bieżącą kontrolę dostępności zasobów systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz ich współdziałania z siecią Narodowego Systemu Monitorowania Statków i Przekazywania Informacji (SafeSeaNet)
 • administruje kontami użytkowników zewnętrznych systemów teleinformatycznych radionawigacji oraz prowadzi ewidencję zezwoleń na transfer danych
 • monitoruje zasoby AIS w systemie kontroli ruchu statków (VTS)
 • wykonuje czynności w zakresie współdziałania regionalnego systemu teleinformatycznego AIS z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi
 • sporządza opinie na temat projektów procedur alarmowych dotyczących systemu kontroli ruchu statków w zakresie ich zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi
 • udziela pomocy w pracach wdrożeniowych prowadzonych w trakcie realizacji projektów dotyczących systemów informatycznych bezpieczeństwa morskiego
WYMAGANIA:
 • wykształcenie: wyższe kierunek: informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i telekomunikacja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość systemów IT, w tym topologii sieci i protokołów komunikacyjnych
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowanie systemami teleinformatycznymi lub projektowanie systemów IT
 • wiedza w obszarze platformy serwerowe Microsoft Windows i Unix/Linux
 • obsługa systemu AIS
 • obsługa systemu SWIBŻ
FIRMA OFERUJE:
 • Ruchomy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
Loading ...
Loading ...

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...