Job type: Umowa o pracę stałą

Loading ...

Job content

Specjalistka / Specjalista ds. Zgodności i Ryzyka HR
Miejsce pracy: Warszawa

Misja Banku BNP Paribas:Wprowadzamy pozytywną bankowość w życie naszych Klientów, odpowiadając na ich potrzeby finansowe i ułatwiając im realizację celów. W sposób prosty, przemyślany i bezpieczny. Z troską o społeczeństwo i środowisko.


Z nami będziesz:

 • Monitorować zgodność i spójność procesów i procedur oraz działań w HR z przepisami prawa, wymogami regulatorów krajowych i unijnych oraz polityką Grupy Kapitałowej;
 • Brać udział w implementacji procedur Grupy Kapitałowej w HR;
 • Brać udział w przygotowaniu i wykonywaniu kontroli drugiego poziomu w HR;
 • Opracowywać materiały i brać udział w procesie samooceny ryzyka operacyjnego w HR;
 • Brać udział w przygotowaniu ankiet, raportów i sprawozdań nt. ryzyk HR dla odbiorców w banku i Grupie Kapitałowej oraz dla odbiorców zewnętrznych;
 • Wykonywać powierzone zadania w procesie nadawania i modyfikacji uprawnień dla osób fizycznych do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu banku (OFWCA);
 • Brać udział w monitorowaniu zgodności regulacji wewnętrznej banku nt. OFWCA z przepisami prawa i innymi regulacjami banku oraz w zapewnieniu jej aktualności.

Sprawdzisz się, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomii, bankowości lub zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Minimum 1 rok doświadczenia w bankowości, w szczególności w obszarze compliance lub ryzyka operacyjnego;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • Umiejętność komunikacji, współpracy i budowania relacji;
 • Samodzielność w organizacji pracy;
 • Zdolności analityczne, zaawansowana znajomość MS Excel;
 • Łatwość w korzystaniu z aplikacji webowych;
 • Mile widziane doświadczenie w procesie zarządzania danymi – gromadzenie, utrzymanie, raportowanie;
 • Język angielski – zaawansowany.

Masz jak w Banku:

 • Dołączenie do banku o globalnym zasięgu, który jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 65 krajach z 200-letnią tradycją;
 • Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą niezależnie od swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, koloru skóry, pochodzenia czy poziomu sprawności;
 • Rozwój w Banku Zielonych Zmian, w którym możesz mieć wpływ na naszą planetę i otaczający nas świat;
 • Dużą autonomię w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego, co potwierdza ponad 90% pracowników;
 • Możliwość podejmowania własnych decyzji, eksperymentowania i tworzenia swojej unikalnej ścieżki doświadczeń;
 • Możliwości rozwoju zarówno w banku jak i spółkach w ramach Grupy BNP Paribas w kraju i zagranicą;
 • Pracę w środowisku agile’owym, które wspiera elastyczność i innowacyjność organizacji, w końcu jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Pracę w formule hybrydowej.
BNP Paribas
Bank Polska S.A.
Fundamentem naszych działań są wartości, którymi chcemy się kierować podejmując decyzje zarówno operacyjne, jak i długofalowo. Zależy nam na działaniu w sposób transparentny i z odwagą, upraszczając nasze procesy. Chcemy by każdy z nas czuł empowerment. Wierzymy, że tylko współpraca da nam możliwość osiągania celów w sposób efektywny i skuteczny. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć założone cele strategiczne i spełnić nasze obietnice wobec Klientów. Razem zobowiązaliśmy się być liderem zrównoważonego finansowania. Możesz pracować w miejscu, które daje zielone światło.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 13-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...